Vision och värdegrund

Kort om hur vi arbetar

Erlandsdals Vård och Omsorg är det familjära bolaget, nära dig som kund. Det innebär korta beslutsvägar, effektivare administration, en kontaktperson för alla frågor samt geografisk närhet vilket innebär att det är lätt att titta in vid behov.

Vi strävar alltid efter att ordna en bra vardag för våra kunder, lösa allt det praktiska som kan vara svårt och jobbigt i vardagen. Skapa trygghet och tillhörighet.

De medel som avsätts till dig som kund går också verkligen till Dig! Vi eftersträvar en sund ekonomisk balans för att trygga din vardag och framtid. Du har självklart alltid full insyn i den ekonomi som rör din assistans samt dina assistanstimmar. Detta får du redovisat varje månad för att enkelt kunna följa hur medlen används.

Vår vision

Vår vision är enkel

  • Vi vill skapa en vardag för dig som är så nära ett "vanligt" liv som möjligt.
  • Vi vill ge dig möjlighet att uppleva livets speciella ögonblick. Exempelvis att kunna resa, gå på teater, bio, eller träffa vänner.
  • Vår vison är också att anordna en assistans nära dig, med eget team av medarbetare som skapar trygghet, oberoende samt flexibilitet för dig.

Värdegrund

Erlandsdals Vård och Omsorgs värdegrund är ett resultat av vår syn på alla människors grundläggande behov, inte minst i situationer där människor är beroende av hjälp och omvårdnad.

De centrala värdena, trygghet, närhet och omsorg bygger alla på erfarenhetsbaserad kunskap. Värdegrunden ska genomsyra allt vårt arbete och är bolagets ryggrad.