Juridisk hjälp och rådgivning

Att få rätt beslut eller att göra en ny ansökan om personlig assistans upplevs ofta som svår och komplicerad. Vi på Erlandsdals Vård & Omsorg har lång erfarenhet av att hjälpa både befintliga och nya kunder vid kontakt med kommuner och Försäkringskassan för att säkerställa att varje enskild kund får den hjälp de har behov av, och rätt till!

Kostnadsfri juridisk hjälp

Vi finns vid din sida under hela processen till dess att ditt beslut motsvarar dina behov. Via samarbeten med juridiska experter kan vi hjälpa till vid kontakter med myndigheter, bistå vid förändringar av assistanstimmar, överklaganden eller ansöka om nytt assistanstillstånd. Vi kan även hjälpa dig med ansökan gällande bostadsbidrag, hjälpmedelsanpassning med mera.

Detta stöd finns tillgängligt för alla våra kunder och kostar inget. Vi hjälper även nya kunder som inte har assistans idag med att göra en ansökan. Är du osäker på om du har rätt till personlig assistans? Hör av dig till oss så hjälper vi dig!


​​​​​​Kontakta oss så tittar vi på hur vi kan hjälpa dig! 040-685 44 44