Juridisk rådgivning

Via samarbeten med juridiska experter kan vi hjälpa till vid kontakter med myndigheter, bistå vid förändringar av assistanstimmar, överklaganden eller ansöka om nytt assistanstillstånd. Vi kan även hjälpa dig med ansökan gällande bostadsbidrag, hjälpmedelsanpassning med mera.

Kontakta oss så tittar vi på hur vi kan hjälpa dig!